Шанова Зоjа. За лингвистичката и екстралингвистичката информациjа во Македонско- рускиот речник

За лингвистичката и екстралингвистичката информациjа во Македонско-

рускиот речник // XXXIII научна конференциjа на XXXIX на међународен

семинар за македонски jазик, литература и култура. Лингвистика. Скопjе,

  1. С. 243-248.

Читај повеќе

Објавено во Македонистика | Означено со , | Comments Off on Шанова Зоjа. За лингвистичката и екстралингвистичката информациjа во Македонско- рускиот речник